×
Usein kysyttyä Blogi

Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 25.10.2015 Käyttämällä Nonono.io -verkkosivustoa (”Sivusto”) ja Sivustolla olevia tai sen kautta tarjottavia palveluita (yhdessä ”Palvelu”) tai rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy seuraavat käyttöehdot (”Sopimus” tai ”Ehdot”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan ainoastaan Palvelun Suomessa asuviin tai rekisteröityihin käyttäjiin. Palvelun tarjoaa Nonono.io Oy, suomalainen osakeyhtiö (Y-tunnus 2675179-3), jonka osoite on Rankasillankatu 3, 33270 Tampere (”NONONO.IO”). Kuvauksen Palvelusta löydät Sivustolta. Palvelun käyttöön sovelletaan myös NONONO.IO:n tietosuojaselostetta (https://nonono.fi/tietosuoja/) joka on tällä maininnalla sisällytetty näihin Ehtoihin. Mikäli Ehtojen ja tietosuojaselosteen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Ehtoja.

1 REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTASOT

Sivuston lukeminen ei edellytä rekisteröitymistä eikä kirjautumista. Sivuston vierailjalla on oikeus lukea Sivuston sisältöä maksutta. Voidakseen tuottaa Sivustolle sisältöä tai kommentoidakseen Sivustolle tuotettua sisältöä käyttäjän täytyy rekisteröityä Palveluun. Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Käyttäjät voivat kirjoittaa palveluun uutta sisältöä ja kirjoittaa kommentteja olemassa oleviin kirjoituksiin. .Jos käyttäjä rekisteröityy yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, käyttäjä vahvistaa nämä Ehdot hyväksyessään, että tällainen oikeushenkilö ja jokainen oikeushenkilön Palvelua käyttävä henkilö hyväksyy nämä Ehdot. Jos edustaja rekisteröi yhtiön tai muun oikeushenkilön, rekisteröivä edustaja vakuuttaa henkilökohtaisesti, että hänen antamansa tiedot ovat luotettavia ja täsmällisiä ja oikeushenkilön rekisteröivällä henkilöllä on valtuutus sitoa oikeushenkilö tähän Sopimukseen. Jos käyttäjä rekisteröityy yksityishenkilönä, hän vahvistaa nämä Ehdot hyväksymällä olevansa vähintään 18-vuotias tai olevansa vähintään 13-vuotias ja oikeustoimikelpoinen hyväksymään ja tulemaan sidotuksi näihin Ehtoihin ja/tai hän on tarvittaessa saanut huoltajansa suostumuksen. Alle 13-vuotiaat eivät saa rekisteröityä Palveluun tai käyttää Palvelua. Käyttäjä vakuuttaa myös, että kaikki NONONO.IO:lle annetut rekisteröintitiedot ovat luotettavia, täsmällisiä ja täydellisiä. Nämä Ehdot hyväksymällä käyttäjä luovuttaa NONONO.IO:lle maksutta kaikki oikeudet käyttäjän tuottamaan sisältöön. Käyttäjän vastuulla on pitää Palveluun rekisteröitymiseen käytettävää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa sekä ilmoittaa NONONO.IO:lle välittömästi tiedossa olevasta tai epäillystä käyttäjätunnuksen ja salasanan luvattomasta paljastumisesta tai käytöstä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää tai paljastaa kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätilinsä käytöstä aina siihen asti, kunnes NONONO.IO on vastaanottanut kyseisen ilmoituksen. Palvelussa on maksullinen ominaisuus, jota käyttävät NONONO.IO:n kanssa sopimuksen tehneet NONONO.IO:n validoimat palveluntarjoajien edustajat (”VPE”). VPE:t ovat maksullisen tilauksen tehneitä käyttäjiä, jotka Nonono.io on varmistanut (validoinut) olevan jonkin kuluttajille palveluja tarjoavan instanssin edustajia. VPE:llä on oikeus tuottaa sisältöä Sivustolle ja VPE:n tuottama teksti näkyy Sivustolla VPE -tägillä korostettuna. Palvelun ylläpidosta vastaa NONONO.IO. Ylläpidolla on oikeus tuottaa sisältöä sekä poistaa muiden käyttäjien tekstejä palvelun ylläpitotarkoituksessa näiden Ehtojen mukaisella tavalla.

2 PALVELUN KÄYTTÖ

NONONO.IO myöntää Palvelun käyttäjälle henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Kaikki Palveluun liittyvät Immateriaalioikeudet ovat ja säilyvät aina NONONO.IO:n ja/tai kolmansien osapuolten yksinomaisena omaisuutena. Minkään tässä Sopimuksessa ei katsota muodostavan NONONO.IO:n tai kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuden luovutusta käyttäjälle. NONONO.IO pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty tässä Sopimuksessa käyttäjälle. Tässä Sopimuksessa ”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (esim. oikeudet tietokantoihin ja luetteloihin), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja muita rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia sekä edellä mainittuja oikeuksia koskevia hakemuksia. Käyttäjä ymmärtää, että NONONO.IO kehittää jatkuvasti Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja. NONONO.IO voi aika ajoin muuttaa ja päivittää Palvelua tai sen osaa oman harkintansa mukaan ja se voi keskeyttää Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain. Palvelussa voi esiintyä myös tilapäisiä käyttökatkoksia ylläpito- tai muista syistä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti sekä olemaan jäljentämättä, muokkaamatta, kääntämättä, jakamatta, alilisensoimatta tai luomatta johdannaisia teoksia, jotka perustuvat Palveluun. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Palvelua ei myöskään saa (i) käänteismallintaa, hajottaa, hakkeroida tai purkaa, ellei tämä ole nimenomaisesti sallittua lain perusteella; (ii) käyttää muilla kuin Sivuston tai NONONO.IO:n nimenomaisesti kulloinkin hyväksymin tavoin ja teknologioin; (iii) käyttää tai sen avulla syyllistyä laittomaan tai luvattomaan toimintaan. Käyttäjä on itse vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta. Mikäli NONONO.IO:n Palveluun tekemät muutokset vaativat käyttäjän laitteiden, yhteyksien tai ohjelmistojen muuttamista, käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista.

3 ASIAKASTIEDOT

Käyttäjä on yksin vastuussa Palveluun lataamastaan sisällöstä (”Käyttäjäsisältö”). Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat lisenssit, oikeudet, suostumukset ja luvat ladata Käyttäjäsisältöä Palveluun ja että Käyttäjäsisältö ei riko sovellettavia lakeja tai muiden immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä Palveluun tai välittämättä muille Palvelun käyttäjille materiaalia, joka on halventavaa, virheellistä, väkivaltaista, siveetöntä, rienaavaa, loukkaavaa, seksuaalissävytteistä, uhkaavaa, häiritsevää, rasistista tai muutoin lainvastaista. Viemällä Käyttäjäsisältöä Palveluun Käyttäjä antaa NONONO.IO:lle maailmanlaajuisen, rojaltittoman, alilisensoitavan ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelun yhteydessä ja NONONO.IO:n toiminnassa. Käyttäjä vastaa itse kirjoittamansa tuottaman sisällön oikeellisuudesta. NONONO.IO ei valvo tai tarkista Käyttäjäsisältöä, mutta se varaa oikeuden poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta rajoittumatta Käyttäjäsisältöön, joka on näiden Ehtojen vastaista. NONONO.IO:lla on oikeus poistaa käyttäjätili, mikäli käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja olennaisesti ja pysyvästi. Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan NONONO.IO:n vastuusta sekä puolustamaan ja suojaamaan sitä (ja sen tytäryhtiöitä, konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia, kumppaneita tai lisenssinantajia) kaikkia kanteita, vaateita, vahinkoja, tappioita ja kuluja vastaan (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut), joita muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet esittävät käyttäjän Palvelun käytön yhteydessä tekemien toimien johdosta, mukaan lukien käyttäjän lataaman Käyttäjäsisällön. Minkään näissä Ehdoissa ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan käyttäjän vastuuta liittyen käyttäjän näiden Ehtojen mukaisesti antamaan vastuunvapautukseen. Mikäli Käyttäjäsisältö sisältää kolmansien osapuolten henkilötietoja, käyttäjä (tai tämän edustama taho) toimii kyseisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä. NONONO.IO ei vastaa Palveluun siirretyn Käyttäjäsisällön varmuuskopioinnista ja/tai säilyttämisestä.

4 HINNAT JA MAKSUT

Palvelun käyttöön mahdollisesti sovellettavat hinnat ovat saatavilla Sivustolla. Hinnat voivat vaihdella alueittain tai maittain sekä asiakas- ja Tilauskohtaisesti. Selvyyden vuoksi korostamme, että Palvelu on maksuton käyttäjille, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti tehnyt NONONO.IO:n kanssa sopimusta maksullisesta käyttäjätilistä. Ostamalla maksullisen Tilauksen käyttäjä valtuuttaa NONONO.IO:n veloittamaan tältä toistuvan tilausmaksun joko automaattisesti luottokortilta tai NONONO.IO:n lähettämällä laskulla Sivustolla kuvatulla tavalla ja osapuolten sopimalla tavalla. Tilausmaksu laskutetaan sovitun Tilauksen laskutuskauden alussa ja tämän jälkeen jokaisen laskutuskauden alussa, kunnes käyttäjä lopettaa Tilauksen. Lopetus tulee voimaan meneillään olevan laskutuskauden viimeistä päivää seuraavana päivänä. NONONO.IO ei hyvitä maksettuja tilausmaksuja. NONONO.IO voi muuttaa Tilauksen hintoja. Mikäli NONONO.IO muuttaa Tilauksen hintoja, ilmoittaa se tällaisista muutoksista etukäteen käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutetut tilaushinnat jatkamalla Palvelun käyttöä hintamuutoksen jälkeen.

5 EI TAKUITA

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla ja NONONO.IO ei anna lain sallimissa rajoissa mitään suoria tai epäsuoria takuita Palvelun osalta, eikä ota vastuuta sen laadusta, toimivuudesta, virheettömyydestä, saatavuudesta, turvallisuudesta, luotettavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Käyttäjä hyväksyy myös, että NONONO.IO ei ole vastuussa minkään materiaalin, sisällön tai muun Palvelussa olevan viestinnän häviämisestä tai säilyttämättä tai välittämättä jättämisestä. NONONO.IO ei takaa, että Palvelu vastaa käyttäjän vaatimuksia tai, että Palvelun käytössä ei ilmenisi katkoksia tai, että se olisi virheetöntä. Mikään Palvelusta tai NONONO.IO:n edustajilta saatu suullinen tai kirjallinen ohje tai tieto ei muodosta takuuta, jota ei ole näissä ehdoissa nimenomaisesti mainittu. Kaikki tämän kohdan 5 mukaiset ehdot eivät sovellu suomalaiseen kuluttajaan, jolla on vika- ja viivästystilanteissa Suomen kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet. Tämä kohta ei rajoita NONONO.IO:n lakisääteistä vastuuta Palvelun vioista tai viivästyksestä Palvelun toimittamisessa.

6 VASTUUNRAJOITUS

NONONO.IO tai sen toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, kumppanit tai lisenssinantajat eivät ole lain sallimissa rajoissa vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille missään sopimus-, vahingonkorvaus- tai muussa oikeudellisessa tilanteessa vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittumatta suoriin tai epäsuoriin tai rangaistuksenluonteisiin vahinkoihin, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä riippumatta siitä, tiesikö NONONO.IO tai olisiko NONONO.IO:n pitänyt tietää kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikki tämän kohdan 6 mukaiset ehdot eivät sovellu suomalaiseen kuluttajaan, jolla on vika- ja viivästystilanteissa Suomen kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet. Tämä kohta ei rajoita NONONO.IO:n lakisääteistä vastuuta Palvelun vioista tai viivästyksestä Palvelun toimittamisessa, eikä kuluttajan oikeutta esittää korvausvaatimuksia Palvelun vikojen tai Palvelun toimittamisen viivästyksen perusteella.

7 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTÄMINEN

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä hyväksyy ne, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. NONONO.IO voi lopettaa tämän Sopimuksen milloin tahansa kuukauden irtisanomisajalla. Käyttäjä voi lopettaa maksullisen Tilauksensa koska tahansa ja käyttäjä saa käyttää Tilausta laskutuskauden loppuun saakka, jolloin Sopimus päättyy. Käyttäjälle ei hyvitetä ennen Palvelun päättämistä tehtyjä maksuja. Käyttäjän tili poistetaan palvelusta sopimuskauden päätyttyä. Mikäli käyttäjällä on ilmaistili, poistetaan tili kuukauden kuluttua siitä kun käyttäjä on ilmoittanut haluavansa poistaa tilin. Ostamalla Tilauksen Käyttäjä suostuu siihen, että NONONO.IO toimittaa Palvelun Käyttäjälle välittömästi digitaalisessa muodossa. Kuluttaja-asemassa olevalla käyttäjällä on oikeus perua Sopimus 14 päivän kuluessa ilman irtisanomisaikaa.

8 TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAAMINEN

NONONO.IO kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Jos käyttäjä huomaa Palvelussa materiaalia, joka käyttäjän vilpittömän mielen perusteella saattaa loukata toisen tekijänoikeutta, käyttäjä voi ilmoittaa tästä NONONO.IO:lle sähköpostitse osoitteeseen dudes@Nonono.io ja kirjoittamalla sähköpostin otsikoksi ”Copyright/Tekijänoikeudet”. Käyttäjän materiaalin poistamista koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: (i) alkuperäisen tekijänoikeuden alaisen teoksen tunnusmerkit, joita käyttäjä väittää olevan loukattu tai – jos käyttäjän ilmoitus kattaa monia tekijänoikeuden alaisia teoksia – käyttäjä voi esittää listan, jossa kuvataan niitä teoksia, joiden tekijänoikeuksia käyttäjä katsoo olevan loukattu; (ii) yksityiskohtaisen kuvauksen siitä Palvelun sisällöstä, joka käyttäjän mielestä loukkaa tekijänoikeuksia; (iii) käyttäjän yhteystiedot, mukaan lukien koko nimi, osoite, puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite; (iv) lausuma siitä, että käyttäjä vilpittömässä mielessä uskoo, että Palvelun väitetysti loukkaavan sisällön käytölle ei ole saatu lupaa tekijänoikeuden haltijalta, tämän edustajalta tai lain perusteella; sekä (v) seuraava lausuma: ”Vakuutan perättömän lausuman rangaistuksen uhalla, että tässä ilmoituksessa oleva tieto on oikeaa ja että olen tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan loukatun yksinomaisen tekijänoikeuden haltijan puolesta”; ja (vi) tekijänoikeuden haltijan tai tämän valtuutetun edustajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

9 LINKIT KOLMANSIEN VERKKOSIVUILLE

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien omistamille ja/tai ylläpitämille verkkosivustoille. Kyseiset linkit on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. NONONO.IO ei vastaa kyseisistä kolmansista osapuolista eikä valvo näiden verkkosivustojen sisältöä. Se, että NONONO.IO:n Sivustolla on linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle, ei tarkoita, että NONONO.IO tukee, mainostaa tai millään tavoin edistää kyseistä verkkosivustoa tai sen sisältöä. Kun Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen verkkosivustolle, hän hyväksyy sen, ettei NONONO.IO millään tavoin valvo kyseisiä verkkosivustoja. NONONO.IO ei vastaa kyseisistä kolmannen verkkosivustoista. NONONO.IO kehottaa käyttäjiä tutustumaan huolellisesti vierailemiensa kolmansien osapuolten verkkosivustoihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

10 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta tai lainvalintaa koskevat säännökset. Kuluttajalta ei kuitenkaan voida viedä hänelle tämän asuinmaan kuluttajansuojalaissa myönnettyjä oikeuksia. Kaikki riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa, ellei laissa toisin säädetä. Suomalainen kuluttaja voi aina viedä riidan kotipaikkansa tuomioistuimen tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

11 YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolen ei katsota rikkoneen tätä Sopimusta, mikäli tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen on aiheutunut tulipalosta, sodasta, luonnonvoimista, tieto- tai televerkon toimintahäiriöstä, lakosta, viranomaismääräyksestä tai muusta vastaavasta syystä, joka on osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mikäli kyseinen tapahtuma kestää yli yhden (1) kuukauden, osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

12 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, kumpikaan Osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta tai mitään siihen kuuluvaa oikeutta ilman toisen Osapuolen antamaa etukäteistä suostumusta. Edellä mainituista huolimatta NONONO.IO:lla on oikeus siirtää tämä Sopimus liiketoimintansa tai sen osan myynnin yhteydessä.

13 MUUTOKSET

NONONO.IO pidättää oikeuden muuttaa ajoittain tämän Sopimuksen Ehtoja yksinomaisen harkintansa mukaisesti ja päivitetyt Ehdot ovat Käyttäjien saatavilla Sivustolla. Mikäli Käyttäjä on Palvelun olemassa oleva käyttäjä ja jatkaa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun ehtoja on muutettu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettua Sopimusta kuukauden (1) kuluttua siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu.

14 KOKO SOPIMUS

Nämä Ehdot, mahdolliset Palveluun sisältyvät ja siihen sovellettavat lisäehdot, ja mahdolliset tähän nimenomaisesti sisälletyt asiakirjat (mukaan lukien NONONO.IO:n tietosuojaseloste) muodostavat koko Käyttäjän ja NONONO.IO:n välisen sopimuksen ja korvaavat kaikki muut näiden Ehtojen aihepiiriin liittyvät osapuolten aikaisemmat sopimukset.

15 OIKEUKSISTA LUOPUMINEN JA SOPIMUSKOHTIEN ERILLISYYS

Mikäli NONONO.IO ei käytä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan, teon ei katsota olevan luopumista kyseisistä oikeuksista tai tarkoittavan oikeuden menettämistä nyt tai myöhemmin. Jos tämän Sopimuksen jonkin ehdon tai säännöksen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavoin tämän Sopimuksen muiden osien pätevyyteen.

16 YHTEYSTIEDOT

Mahdolliset kysymykset ja NONONO.IO:ta koskevat huomautukset tulee osoittaa sähköisesti osoitteeseen dudes@nonono.io tai postitse osoitteeseen Nonono.io Oy, Rankasillankatu 3, 33270 Tampere.